Cavid Musayev: “AUTİZM ve YAXŞILAŞMA”

Cavid Musayev: “AUTİZM ve YAXŞILAŞMA”

Bügün bütövlükdə dünya autizm sendromundan ciddi şəkildə narahatçılıq hissi keçirir. Autizm cəmiyyətdə xaus yaradır!

Nədir Autizm?

Autizm ünsiyyətdə, sosyal münasibətlərdə, maraq ve davranışlarda pozuntuları ilə özünü göstərən sendromdur. Autizmli şəxslərlə bərabər bu uşaqların valideynləri də daha çox əziyyət çəkməktədirlər. Valideynlər ürəy yanğısı ilə yalnız bir suala cavab axtarmaqdadırlar, övladları bu vəziyyətdən çıxa biləcəklərmi?
Autizmin tarixinə nəzər salanda bu sualın cavabı qısa olaraq “Yaxşılaşma” adlanır.
Amerikanın San Diego Üniversitetinin elmlər doktoru B. Rimland (Defeat Autism Now) “İndi Autizmə qalib gəlin” adlı projesində araşdırmalarına görə autizmli uşaqların bu problemə qalib gəldiyini “Yaxşılaşdığını” bildirmişdir. Nə dərəcədə “Yaxşılaşma” olabilər?

Sadə bir örnək.

Bir adamı bir maşın vurduğunu təsəvvür edək. Ayaqları qırılmış, beyin təzyiqə məruz qalmışdır. Ama davamlı və güclü müalicədən sonra təkrar yeriməyə başladığını sadəcə bəzi nevroloji problemlərin qaldığını ama normal bir həyat sürəbiləcəyini fərz edək. Baxın “Yaxşılaşma” budur.

Cavid Musayev: “AUTİZM ve YAXŞILAŞMA”

Bununla autizm arasindaki tek fərq, autizmlilərin daha həssas olmaları və maşının bəzi detal parçalarının vucudlarında qalma ehtimalıdır. Autizmlilərdən tamamilə ayrılmayan rahatsızlıqlara rəğmən, çox hallarda “Yaxşılaşmış” olan uşaqlar müstəqil və xoşbəxt şəkildə yaşaya bilirlər. Sadəcə onlara olan dəstəyimizi əsirgəməməliyiz.

Defektoloq – Loqoped Cavid Musayev.

COMMENTS