EL QƏHRƏMANI – QAÇAQ MOZU

                                           

Qəhrəmanlıq nə yalnız bir yüksəliş deməkdir,                                                                      

Nə də günəşlər kimi parlayıb sönməməkdir.                                                                                 

Bunun üçün  ölümə bir atılış gərəkdir,                                                                                      

Atılandan sonra da bir daha dönməməkdir. 

                                                                                                                                       (Nihal Atsız)                                                                                                                                                              

           1933-cü ildə Atsız soyadlı 26 yaşlı türk şairi Türkiyənin uzaq bir ilçəsində “Qəhrəmanlıq” şerini yazanda Masallıda onun həmyaşıdı  Qacaq Mozu kəhər atıyla kasıbların haqqını yeyən harınlara,  əzazil sovet çinovniklərinə  qan uddururdu.  Onu Sibirdə sürgündə görənlər də olub. Deyilənə görə,  cib yaylığında düyünçələdiyi bir ovuc Masallı torpağını müsəlman dustaqlara göstərib deyərmiş ki: “Mən öləndə bu torpağı qəbirimin üstünə səpərsiniz!”

 Sibir soyuğu, sürgün həyatı Mozunun ömürünə son qoya bilmədi…

 Masallının canlı ensiklopediyası kimi tanıdığım  rəhmətlik Hüseyndadaş kişi  (Hüseyn Əsədli)  deyirdi ki,  qaçaq Mozu Əfşarlar İmperiyasının qurucusu, böyük fateh Nadir  şah Əfşarın  Lənkəranda istehkam kimi tikdirdiyi, 100 il sonra(?) çar Rusiyasının, daha 100  il sonra Şura hökümətinin  zindana çevirdiyi  Qala dustaqxanasından qaçanda,  NKVD-çilər onu yaxalayıblar…  Dövrün  “Qaçaq Mozu əfsanəsinə”  doğma vətəndə –  Masallının yeddi ağaclığında –  Xəzər dənizində  birdəfəlik son qoyublar…

                                                        ***

…O gün Qala zindanında  məhbusluq  həyatı  yaşayan  Qaçaq Mozuya  dədə-baba yurdu Xoşçobanlı kəndindən gələn  qohumları  yekə bir qazan  quşplov və başqa ərzaq sovqatı gətiriblərmiş…  Pay-puşu məhbus yoldaşlarından gözə dəyən birinə verib:

 –  Bunu  məhbuslara payla, qoy yeyib, qarınlarını doydursunlar. İnşallah, mən bu gün şam çağınacan öz evimdə  olacağam… – desə də, bu arzusunun-niyyətinin ürəyində qalacağını ağlına  belə gətirmirdi .

 …El-oba  bayram axşamına hazırlaşırdı. Bəs Mozunun Novruzunu qara gətirən kim idi?  Mozunun qılığina  girib  əlinə fürsət düşən məqamda ona “arxadan zərbə” vurmağa  cəsarət edən “kişi” kim idi?  Kim idi  zidanda isti aşına soyuq su calayan?   Bəlkə son tikəsini böldüyü məhbus yoldaşı? Bəlkə bir qazan  yeməyi   düstaqlar arasında paylaşdırmağı həvalə etdiyi “qılaflı adam”?!

 NKVD – nin  içəriyə qəsdən dustaq kimi göndərdiyi milis xüsusi tapşırıq almışdı… “Gedər- gəlməz”dən qaçıb  canın qurtaran Mozu burdan da qurtula bilər!”  …Dəniz tərəfə açdığı lağımdan çixıb qaçanda yaxaladılar Qaçaq Mozunu. Onu dənizdə boğub – ölüsünə də şər atırlar: “Qaladan qaçarkən dənizdə boğulub!” 

                                                          ***

 …O gün Xoşçobanlıda uşaqlar  “Atmindi” oynayırdılar.  Oyunun hakimləri  öz aralarında  məsləhət –məşvərət edəndən  sonra birinci dəstəyə üz tutub soruşurdular ki:

     – Tapın, atlarda kimin atı!

 Dəstə düşünür, düşünür, at sahibini yada salmağa çalışırdı…

Hakimlərdən biri bu dəfə əlini “Şanapadərə”yə uzadıb,   ikinci dəstədən soruşur:

-Atlarda ey, atlarda… Tapın görüm, kimin atı?

Bu zaman at sahibinin kimliyini him-cimlə,əl-qol hərəkətiylə başa salmağa çalışır. Tapançanı işarə verən sağ  əlini  yuxarı qaldıranda, ikinci dəstənin başçısi  var gücü ilə qışqırır:

– Qaçaq Mozunun atı!

 Sonra   oyunun hakimləri  bir ağızdan əmr edirlər:

 –  Get, min gəl!

Dəstə başçısı qaça-qaça birinci dəstəyə yaxinlaşır,  birinci hakimin sualına  dürüst cavab verməyən oyunçunun kürəyinə hoppanır, at kimi onu çapa-çapa öz dəstəsinə gətirir. Bu, Novruz çağı uşaqların oynadığı qədim xalq oyunu idi: “Atmindi”…

                                                            ***

Dünyanın şər vaxtı çatmışdı…  Mozununsa  o  bayram axşamı yoxluğu hamıdan əvvəl nişanlısının ürəyinə dammışdı. Ağzı dualı ağbirçəklər ona  təsəlli verirdilər:

-Gedənin gəlsin, üzün gülsün!

Nişanlı qızın bayram əhval-ruhiyyəsinə elə bil matəm ab-havası çilənmişdi. Hərəkətsiz dayanıb tez-tez dərindən köks ötürürdü. Kənd yoluna dikilən qəmli baxışlarından  AYRILIQ həsrəti boylanırdı.  Pıçıltıyla dedi:

Burdan  bir atlı keçdi,                                                                                                      

Atın oynatdı keçdi.                                                                                                            

Gün kimi  işıq saçdı,                                                                                                          

Ay kimi  batdı keçdi.                   

…El qəhramanı  Qaçaq Mozunun əsl adı Ağabba idi. Mauzer gəzdirdiyinə görə Mozu deyirdlər. Masallıda  şura  höküməti təzə-təzə qurulanda milsdə işləyirmiş. Bir dəfə milis  komissarı  idarəyə  gələn şikayətçiləri söyüb, ağır təhqir edir:  “Nakişilər…  Kəndinizdə  bir nəfər də olsun  kişi  yoxdur!”

 Mozu da dözməyib rəisə: “Nakişi sənsən, biz kişiyik, al sənə bu da sübutu!” deyib bir güllə vurur. Beləcə “Şanapadərə” deyilən meşələrə çəkilib qacaq həyatı yaşayıb… 

 …Robin Qudun da əsl adı Volter olmuşdu. O da  meşələrə çəkilib kralın zülm elədiyi kasıb-küsuba  dayaq olur, qılıncıyla, oxuyla HAQQ-ƏDALƏT uğruda  vuruşurdu. Robin Qud vətən haqqında vətəndaşlıq nəğməsini ingiliscə, Qaçaq Mozu Azərbaycan türkcəsində oxuyurdu. Pobin Qud Şervud meşələrini özünə etibarlı yer seçmişdi. Qaçaq Mozu  Alvadı meşələrini. Hər ikisi varlı təbəqədən çırpışdığını kasıblara paylayırdı..

 Xalq onun qayğısına qalan qəhrəmanlara  balladalar, dastanlar qoşub.

Biz Koroğlunun qəhramanlığı ilə öyünürük… Ona heykəllər qoyuruq. Fəqət öz zamanəsində onu da “yuxarılar”  – hakim dairələr sevmirdilər.  Qacaq, quldur, oğru, yolkəsən adlandırırdılar.  Amma xalqa zülm edən paşalara, xanlara qarşı mübarizəsı ona  sadə camaat arasında misilsiz şöhrət qazandırmışdı.

Mozu da sovet hakimiyyətinin “işğalına məruz qalan” Masallının və ətraf rayonların Koroğlusu idi. Hətta onu  Cənubi Azərbaycanda da tanıyırdılar. Elə orda da  onu şah xəfiyyələri hiylə ilə tələyə salıb, iki məşhur iranlı qaçaqla dəyişərək,   NKVD-nin ixtiyarına vermişdilər.

Sadə xalq Mozunu  da  öz qəhrəmani, xilaskarı  kimi sevirdi.  Xalqın qəlbi aynadır! O  heç vaxt qulduru, canini,  xaini  sevməmişdir… Onun sevdiklərinə isə bütün zamanlarda çiyni paqonlu dövlət məmurları nifrət etmişdir. Mozunu əli-qolu bağlı  zindana gətirəndə  həbsaxana rəisi istehzayla: “Mozu, Mozu bu imiş?”-deyə onu acıqla süzür. Mozu deyir: “ Qollarımı aç, Mozu olduğumu sənə göstərim!”

                  SÖZÜMÜN CANI  və yaxud MOZU HAQQINDA  YAZIMA SÖZARDI:

Mozu haqqında  bu gün də  dildə-ağızda  əfsanələr dolaşır.  Haqqında  roman da yazılır.  Zaman və məkan dəyişsə də səmanın ənginliyində – dünyanın  başı üzərində  şəfəq saçan Günəş həmən Günəşdi elə. Geçələr  dünyanı  öz nuruna qərq edən Ay da elə həmin Aydır…  Bəs kişilik, mərdlik,   el qeyrəti,  vətən təəssübü,  vətəndaşlıq borcu və başqa insanpərvərlik  anlayışları?

Bu fani  dünyada hərə bir cür qaçaqlıq və QOÇULUQ həyatı yaşayır…  Kimi xalqı talamaqla  şan-şöhrət qazanır,  kimi  bu talançılarla, rüşvətxorluqla   mübarizə apardığına  görə…  Əfsus ki,  bu gün  ikincilər  QANUNU ələrində  mum  halına salan birincilərə “məğlub” olurlar.  Hətta  adlarının  qabağında  fəxrlə “XALQ”, “əməkdar” titulu gəzdirənlər də…

 Məni  son  vaxtlar bir sual düşündürür: Görəsən, Koroğlu, Qaçaq Nəbi, Qoçu Məmməd, Qaçaq Mozu, Qaçaq Kərəm və başqa el qəhrəmanlarımız  bu gün – XXI  əsrdə  insanları rüşvət  bataqlığında boğan, şıikayətlərə məhəl qoymayan,   sadə vətəndaşın,  şəhid ailəsinin  əmlakına təzavüz edən,  öz  vəzifə  borclarını yalnız  dəbdəbəli villalar,  saraylar tikdirib, övladlarına  və  məşuqələrinə bahalı  maşınlar hədiyyə etməkdə  “görən”  dövlət məmurlarına, bələdiyyə sədrlərinə, İH başçılarına  qarşı mübarızə aparsaydılar,  “Xalq QƏHRƏMANI” titulu qazana biləcəkdilərmi? Yoxsa  QANUN  “keşikçilərimiz” onların da cibindən  narkotik maddə “çıxardıb”  həbsxanalarda – “ölüm düşərgəsində” çürüdəcəkdilər?!!

Axı  bu gün uşağın da,  böyüyün də bildiyi ACI  HƏQİQƏTLƏRİ qırmızıcasına necə danmaq olar? Ən azından yəni bu sualı  güzgüyə baxa-baxa özümüz-özümüzə də verə bilmərik?!  Axı “Yalan nə qədər QÜDRƏT sahibi olsa da, HƏQİQƏT ola  bilməz.”  R.Taqor kimi əhli-qələmin bu dahiyanə fikri bir yana qalsın . Mənimsə  gözlərim önündə həqiqət üzərində PARLAQ  qələbə çalan YALANlara  arxa-dayaq duran ixtiyar  sahiblərinin   siması canlanır. Böyük təəssüf  hissiylə deyirəm:

 – Ax, yazıq həqiqət,  sən ixtiyar  sahiblərinin qabağında necə də yetim uşağa,  zəif, gücsüz  və liluput  bir varlığa bənzəyirsən…

 P.S: Hə, mənim əziz vətən qardaşlarım,  harınlıq, riyakarlıq, saxtakarlıq –  yüksək VƏZİFƏ sahiblərinin  bəd və qudurmuş  itləridir.  HƏQİQƏTİ   görüb, duyub, dərk edənin  və dilə  gətirən  hər  kəsin üstünə istəsə,  qısqırda bilər.

Ona görə  çoxumuz  hələ də HƏQİQƏTİN yanından  gözüyumlu  ötüb-keçirik.

 Nurəddin ƏDİLOĞLU, yazıçı-publisist.

COMMENTS