,, İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir.,,

Ölkəmizdə və eləcədə dünyada iqtisadi inkişaf proqramı kimi qəbul edilən bu müdrik sözlərin müəllifi, Ümümmilli Liderimiz,tarixi şəxsiyyət,müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı,qurucusu Heydər Əliyev respublikamıza rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə iqtisadiyyatın dircəlməsinə xüsusi önəm vermişdir.İqtisadiyyatın inkişafı bütün sahələrdə istənilən nəticələrin əldə olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır.

 

Ən yeni dövrün reallıqları bunu bir daha sübut edir.

1993-2003 illərdə müstəqil Azərbaycana rəhbərlik edən Ümümmilli liderimiz Heydər Əliyev Respublikamızın hərtərəfli,sürətli və uzun müddətli iqtisadi inkişaf strateqiyasını hazırladı.Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi kurs onun ən layiqli varisi möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.Son dövrün saysız hesabsız nailiyyətləri də bununla bağlıdır.Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinə göstərilən diqqətin artırıldığı göz qabağındadır.
Kənd təsərrüfatının,reqionların,iri,orta və kiçik sahibkarlığın inkişafı,sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması dövlətimizin xalqımızın sosial iqdisadi həyatında mühüm rol oynayır.Ölkəmizdə biznes mühitinin yaradılması və ixrac potensiyalının artırılması məsələləri möhtərəm Prezidentimizin diqqət yetirdiyi məqamlardandır.
Bu gün ölkəmizin hər yerini əhatə edən quruculuq işləri tezliklə Qarabağ və ona bitişik ərazilərdə də həyata keçiriləcək.Hər zaman dövlət başçısına dəstək olaraq Azərbaycanın uğurları naminə çalışacayıq.
“Avropa Nəşr Mətbu Evi” mükafat komissiyasının qərarı ilə milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında səmərəli fəaliyyətinə,ölkədə sahibkarların işinin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasında,nümunəvi xidmətlərin göstərilməsində olan yaradıcı təkliflərinə,cəmiyyətdəki fəal ziyalı mövgeyinə,gənclərdə vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasında,xeyri işlərinin genişləndirilməsində.ÜmumMilli lider Heydər Əliyev ideyalarının sədaqətlə yerinə yetirilməsində və Azərbaycanda dövlətçiliyin,iqtisadiyyatın gücləndirilməsində sahibkarlığin inkişafında göstərdiyi xidmətlərinə görə Muradov Qasım Pirmurad oğlu ən yaxşı vətənpərvər sahibkar qızıl medalı ilə təltif olunur.

 

COMMENTS